Vítejte na stránkách Nadace Tábor

Nadace Tábor podporuje od roku 1996 provozování sociálně terapeutického Centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, ke kterému následně přibylo biologicko-dynamické zemědělství, a nově buduje dům sociálních služeb Schlegel.

Přijďte se připojit ke společným aktivitám a navštivte vzdělávací semináře pořádané v Centru Tábor nebo využijte Centrum Tábor pro terapeutické, prožitkové nebo ozdravné rekreační pobyty.

Divadlo Tříkrálové
Divadlo Tříkrálové před Centrem Tábor v Nové Vsi nad Popelkou

Impulsem k založení Nadace Tábor byla potřeba pokusit se v sociální oblasti o jiný přístup k lidem takzvaně postiženým, ať už tělesně či duševně, nebo jen s ubývajícími silami ve stáří či způsobené civilizačními chorobami. Snaha vytvořit místo, kde může žít společenství lidí všech generací, kteří dokáží společně pracovat, vzájemně se doplňovat a žít ze společného Ducha.