Dům sociálních služeb Schlegel

Od roku 2010 probíhá rekonstrukce a přestavba domu č. p. 135 v Nové Vsi nad Popelkou zakoupeného v roce 2008 s pomocí daru od Software AG - Stiftung a mnoha dalších přátel na Dům sociálních služeb Schlegel, který bude sloužit pro komunitní chráněné bydlení lidí ať už tělesně či duševně „postižených“, nebo jen s ubývajícími silami ve stáří či civilizačními chorobami.

Na dokončení dalších fází tohoto projektu stále naléhavě hledáme další finanční prostředky.

Dům sociálních služeb Schlegel po jeho zakoupení v roce 2008
Dům sociálních služeb Schlegel po jeho zakoupení v roce 2008