Vzdělávací pobyty a semináře

V sociálně terapeutickém centru Tábor se pořádají kurzy osobnostního rozvoje a kurzy přibližující význam biologicko-dynamického zemědělství. Člověk v současném světě nevyužívá všech svých možností, a proto často u něho dochází ke stavům psychického vyčerpání, v horších případech k syndromu vyhoření. Kurzy jsou komponovány tak, aby si frekventant sám dokázal z těžkých stavů pomoci, vlastní uměleckou aktivitou a rozuměním.

Ruční setí obilí

Tesařský kurs

Ruční setí obilí s dětmi Tesařský kurs

Nové aktivity, které jsou zprostředkovány, naučí frekventanta malování, práci s barvou i hlinkou, práci se dřevem a mědí, zpěvu, pozorování přírody, práci s dramatem a práci v biologicko-dynamickém zemědělství. Absolventi kurzů získají nový pohled na svou situaci a mají možnost se ke svým problémům postavit aktivně.