Vzdělávací pobyty a semináře

V sociálněterapeutickém a vzdělávacím Centru Tábor se pořádají kurzy osobnostního rozvoje a kurzy přibližující význam biologicko-dynamického zemědělství. Člověk v současném světě nevyužívá všech svých možností, a proto často u něho dochází ke stavům psychického vyčerpání, v horších případech k syndromu vyhoření. Kurzy jsou komponovány tak, aby si frekventant sám dokázal z těžkých stavů pomoci, vlastní uměleckou aktivitou a rozuměním.

Ruční setí obilí

Tesařský kurs

Ruční setí obilí s dětmi Tesařský kurs

Nové aktivity, které jsou zprostředkovány, naučí frekventanta malování, práci s barvou i hlinkou, práci se dřevem a mědí, zpěvu, pozorování přírody, práci s dramatem a práci v biologicko-dynamickém zemědělství. Absolventi kurzů získají nový pohled na svou situaci a mají možnost se ke svým problémům postavit aktivně.

Centrum Tábor nabízí také ekologické vzdělávací programy pro děti základních a středních škol a pro vzdělavatele:

  • Ekologicky vzdělávací a zážitkový program pro děti základních a středních škol a pro vzdělavatele "Trvale udržitelný život na Zemi"
  • Ekologicky vzdělávací a zážitkový program pro děti základních a středních škol a pro vzdělavatele "Chléb a cesta k jeho vzniku"

Pro bližší informace o samotném provozu, možnostech pobytů a ubytování, pořádání kursů a seminářů a dalších možnostech využití Centra Tábor se prosím obraťte přímo na spolek Centrum Tábor, z. s. (tel. +420 481 675 264, email: centrumtabor@centrum.cz), nebo přímo na jeho předsedu pana Petra Janáta Dolistu (tel. +420 603 238 962, email: petr.janat.dolista@akademietabor.cz).

Program Trvale udržitelný život na Zemi běží již od roku 2004. V roce 2022 (květen a červen, po uvolnění protipandemických opatření) bylo v tomto programu realizováno celkem 6 pobytových vzdělávacích pobytů pro děti základních škol z různých částí republiky (Karlovy Vary, Kladno, Praha, Dětenice, Pardubice) - tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.