Zprávy a dokumenty

Zprávy a novinky

V květnu a červnu 2022 (po uvolnění protipandemických opatření) Centrum Tábor v rámci programu EVVO Trvale udržitelný život na Zemí realizovalo celkem 6 pobytových vzdělávacích pobytů pro děti základních škol z různých částí republiky (Karlovy Vary, Kladno, Praha, Dětenice, Pardubice) - tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

V roce 2021 jsme pak díky daru 1,072 mil. Kč od mezinárodní nadace Foundation Saint-Gobain Initiatives vyměnili stará okna a dveře v domě Schlegel Haus, čímž došlo nejenom ke zkrásnění celého domu, ale k úspoře až 1/3 energie za vytápění a ke zvýšení komfortu obyvatel domu.

Nová okna ve Schlegel Haus
Nová okna ve Schlegel Haus.

Nové dveře ve Schlegel Haus
Nové dveře ve Schlegel Haus.

V roce 2019 se nám díky daru 100 000 Kč od spolku Dobrý skutek podařilo v Domě sociálních služeb Schlegel dokončit první koupelnu v 1. patře a pokojíku s WC v podkroví.

Nová koupelna ve Schlegel Haus
Nová koupelna v 1. patře Schlegel Haus.

Dokumenty Nadace Tábor

Zakladatelská smlouva (nadační listina) (1996)
Statut (1996-1998)
Statut (1998-dosud)