Sociálněterapeutické centrum Tábor

To podstatné by nadace ráda zprostředkovala během léčebných pobytů, kursů a seminářů, jejichž účastníci mají možnost vidět, jaké vnitřní bohatství v sobě sami nosí, co v sobě skrývají druzí – ať už tzv. postižení nebo tzv. zdraví. Učitelé a vedoucí kursů pracují s různými aspekty sociální a umělecké terapie, léčebné pedagogiky nebo doprovázejí studenty v práci se zvířaty, na poli, v lese.

Sociálně terapeutické centrum Tábor
Sociálně terapeutické centrum Tábor - budova Bodenmann Haus

Sociálněterapeutické centrum Tábor v Nové Vsi nad Popelkou nabízí prostor pro společenství různých skupin:

  • Žít a pracovat na jednom místě společně s tzv. postiženými
  • Krátkodobé terapeutické pobyty pro dočasně postižené
  • Kursy pro různé účastníky
  • Pracovní příležitosti pro lidi z obce a z okolí
  • Ekologicky vzdělávací a zážitkový program pro základní a střední školy "Trvale udržitelný život na Zemi"
  • Ekologicky vzdělávací a zážitkový program pro základní a střední školy "Chléb a cesta k jeho vzniku"

Program Trvale udržitelný život na Zemi běží již od roku 2004.

Centrum se nachází uprostřed obce a je sociálně integrováno. Zahrada Centra spolu se zvířaty vytvářejí živé místo pro odpočinek návštěvníků Centra i místních obyvatel. Hodnoty a smysl důstojného života pro tzv. postižené a nepostižené lidi jsou zde žity. Účastníci různých kursů nacházejí tvořivý přístup k sobě a ve své práci.

Projekt stále pokračuje. Uskutečnění myšlenky sociálněterapeutického společenství vyžaduje trpělivost, schopnost empatie a také trochu štěstí.

Na nutné opravy a potřebnou renovaci Centra naléhavě hledáme finanční prostředky. Přispět můžete na zvláštní účet 2300604497 / 2010.

Nadace Tabor - stavba ohrady Nadace Tabor - tříkrálová hra

Dům Centra byl zakoupen v roce 1992 a v roce 1996 posvěcen. V roce 2000/2001 byla postavena a zařízena dílna Hanse Glasera.

Centrum Tábor, asi 100 km severovýchodně od Prahy, nabízí různé možnosti:

  • Je vzdělávacím centrem pro pracovníky, kteří se starají o problémové sociální skupiny, tzv. postižené lidi, staré lidi a mládež s poruchami chování.
  • Je oázou klidu pro rekreační a prožitkové pobyty, kursy a semináře o nejrůznějších tématech, při kterých se setkávají lidé z celé Evropy a společně mohou něco vytvářet (sociální terapie, arteterapie, dějiny, řemeslo, pedagogické kurzy, pohádky).

V Centru bydlí Evička z ústavu v Horní Poustevně a do Nové Vsi nad Popelkou se stále stěhují noví obyvatelé, kteří se připojují k projektu Centra Tábor.

Po organizační stránce provoz samotného Centra zajišťuje, pro tento účel zřízený, spolek Centrum Tábor, z. s., který vede manžel zakladatelky Nadace Tábor Anežky Janátové pan Petr Janát Dolista, který svou prací v biodynamickém zemědělství provoz Centra doplňuje o tuto aktivitu přístupnou návštěvníkům Centra a současně tím zajišťuje i část stravy pro návštěvníky a obyvatele Centra kvalitními biopotravinami (čerstvá zelenina, brambory, vajíčka, maso atd.).

Pro bližší informace o samotném provozu, možnostech pobytů a ubytování, pořádání kursů a seminářů a dalších možnostech využití Centra Tábor se prosím obraťte přímo na spolek Centrum Tábor, z. s. (tel. +420 481 675 264, email: centrumtabor@centrum.cz), nebo přímo na jeho předsedu pana Petra Janáta Dolistu (tel. +420 603 238 962, email: petr.janat.dolista@akademietabor.cz).