Centrum Tábor, z. s. - Sociálněterapeutické a vzdělávací Centrum Tábor

To podstatné by Centrum Tábor, z. s., parnerská organizace Nadace Tábor, rádo zprostředkovalo během léčebných pobytů, kursů a seminářů, jejichž účastníci mají možnost vidět, jaké vnitřní bohatství v sobě sami nosí, co v sobě skrývají druzí – ať už tzv. postižení nebo tzv. zdraví. Učitelé a vedoucí kursů pracují s různými aspekty sociální a umělecké terapie, léčebné pedagogiky nebo doprovázejí studenty v práci se zvířaty, na poli, v lese.

Sociálněterapeutické a vzdělávací Centrum Tábor
Sociálněterapeutické a vzdělávací Centrum Tábor - budova Bodenmann Haus (roubenka)

Sociálněterapeutické a vzdělávací Centrum Tábor v Nové Vsi nad Popelkou nabízí prostor pro společenství různých skupin:

  • Žít a pracovat na jednom místě společně s tzv. postiženými
  • Krátkodobé terapeutické pobyty pro dočasně postižené
  • Kursy pro různé účastníky
  • Pracovní příležitosti pro lidi z obce a z okolí
  • Ekologicky vzdělávací a zážitkový program pro děti základních a středních škol a pro vzdělavatele "Trvale udržitelný život na Zemi"
  • Ekologicky vzdělávací a zážitkový program pro děti základních a středních škol a pro vzdělavatele "Chléb a cesta k jeho vzniku"

Program Trvale udržitelný život na Zemi běží již od roku 2004. V roce 2022 (květen a červen, po uvolnění protipandemických opatření) bylo v tomto programu realizováno celkem 6 pobytových vzdělávacích pobytů pro děti základních škol z různých částí republiky (Karlovy Vary, Kladno, Praha, Dětenice, Pardubice) a dalších 7 pobytů (Praha, Karlovy Vary, Příbram, Rataje nad Sázavou, Dětenice) bylo relizováno ve školních letech 2022/2023 a 2023/2024 - oba tyto projekty byly spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Centrum se nachází uprostřed obce a je sociálně integrováno. Zahrada Centra spolu se zvířaty vytvářejí živé místo pro odpočinek návštěvníků Centra i místních obyvatel. Hodnoty a smysl důstojného života pro tzv. postižené a nepostižené lidi jsou zde žity. Účastníci různých kursů nacházejí tvořivý přístup k sobě a ve své práci.

Projekt stále pokračuje. Uskutečnění myšlenky sociálněterapeutického společenství vyžaduje trpělivost, schopnost empatie a také trochu štěstí.

Na nutné opravy a potřebnou renovaci Centra naléhavě hledáme finanční prostředky. Přispět můžete na zvláštní účet 2300604497 / 2010.

Nadace Tabor - stavba ohrady Nadace Tabor - tříkrálová hra

Dům Centra byl zakoupen v roce 1992 a v roce 1996 posvěcen. V roce 2000/2001 byla postavena a zařízena dílna Hanse Glasera.

Centrum Tábor, asi 100 km severovýchodně od Prahy, nabízí různé možnosti:

  • Je vzdělávacím centrem pro pracovníky, kteří se starají o problémové sociální skupiny, tzv. postižené lidi, staré lidi a mládež s poruchami chování.
  • Je oázou klidu pro rekreační a prožitkové pobyty, kursy a semináře o nejrůznějších tématech, při kterých se setkávají lidé z celé Evropy a společně mohou něco vytvářet (sociální terapie, arteterapie, dějiny, řemeslo, pedagogické kurzy, pohádky).

V Centru bydlí Evička z ústavu v Horní Poustevně a do Nové Vsi nad Popelkou se stále stěhují noví obyvatelé, kteří se připojují k projektu Centra Tábor.

Provoz samotného Centra Tábor realizuje partnerský spolek Centrum Tábor, z. s., který vede pan Petr Janát Dolista, jenž svou prací v biodynamickém zemědělství provoz Centra doplňuje o tuto aktivitu přístupnou návštěvníkům Centra a současně tím zajišťuje i část stravy pro návštěvníky a obyvatele Centra kvalitními biopotravinami (čerstvá zelenina, brambory, vejce, maso atd.).

Pro bližší informace o samotném provozu, možnostech pobytů a ubytování, pořádání kursů a seminářů a dalších možnostech využití Centra Tábor se prosím obraťte přímo na spolek Centrum Tábor, z. s. (tel. +420 481 675 264, email: centrumtabor@centrum.cz), nebo přímo na jeho předsedu pana Petra Janáta Dolistu (tel. +420 603 238 962, email: petr.janat.dolista@akademietabor.cz).

Centrum Tábor dále převzalo od Nadace Tábor výstavbu rybníčka u č. p. 135 (Dům sociálních služeb Schlegel Haus) s cílem vytvořit vodní prvek zelenomodré infrastruktury obce v jejím středu, který zlepší mikroklima v zastavěném území (v horkých dnech ochladí okolí a pro veřejnost vytvoří příjemné místo k relaxaci). Akumulovaná voda v rybníku přispěje k nadlepšení průtoků vodního toku v srážkově chudých obdobích, k větší biodiverzitě vodních a na vodu vázaných organizmů a podpoří výskyt obojživelníků (skokan hnědý, ropucha obecná), vodního hmyzu (vážky, motýlice) i mokřadních geograficky původních rostlin v litorálním pásmu rybníka. Současně tím Centrum rozšíří možnosti pro pobytové výukové programy Trvale udržitelný život na Zemi z hlediska výuky o odpovědné péči o životní prostředí kolem sebe i o významu vody v zastavěném území. Projekt rybníčku nazvaný "Víceúčelová malá vodní nádrž v Nové Vsi nad Popelkou" byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje, je spolufinancován Evropskou Unií a dále přispěly Nadace Ivana Dejmala a Nadační fond Zeměkvět.